Flaggningsmeddelande 23 februari 2018

Christian Berner Invest AB har, vid en ordinarie bolagsstämma i dag, fullföljt inriktningsbeslutet från den 6 september 2017 om att upplösa det gemensamma holdingbolagsägandet avseende aktier i Christian Berner Tech Trade AB. Holdingbolaget har därvidlag i dag delat ut samtliga B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB pro rata till holdingbolagets aktieägare. Christian Berner Tech Trade är noterat på Nasdaqs small cap-lista

Vidare har Gårdaverken idag förvärvat 1 027 195 stycken B-aktier av Sonja Lachendière, vilket annonserades den 6 september 2017, samt genom utdelning erhållit 2 164 888 B-aktier. Dessa aktier representerar 17,0 procent av totala antalet aktier och 10,6 procent av rösterna i Christian Berner Tech Trade AB. Gårdaverken ägde tidigare 1 250 000 A-aktier i Christian Berner Tech Trade AB.

I och med ovanstående transaktioner är Gårdaverkens kapitalandel 23,7 procent och röstandel 52,3 procent.

Gårdaverken AB ägs till 100 procent av Joachim Berner, styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade AB och sedan tidigare huvudägare i Christian Berner Tech Trade via Christian Berner Invest AB.

Erneholm Haskel har varit finansiell rådgivare och Nord Advokater juridisk rådgivare avseende transaktionerna.

För frågor kontakta Joachim Berner på telefonnummer 0706 201150

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar