Bli en miljökämpe på Earth Day: Spara vatten med Gardena

Vatten är en värdefull resurs som bör förbrukas ansvarsfullt. Samtidigt behöver trädgårdar och gräsmattor vattnas för att må bra. Med Gardenas hjälp kan du göra både och.

Ungefär två tredjedelar av vår planet är täckt med vatten. Ändå är det bara 0,3 procent av det vattnet som består av färskt dricksvatten, som i sin tur är mycket ojämnt regionalt fördelat. Medan en europé i genomsnitt använder ungefär 150 liter dricksvatten per person och dag måste många människor i mindre vattenrika delar av världen klara sig på mindre än 20 liter.

I samband med Earth Day den 22 april vill Gardena påminna om värdet av vårt dricksvatten och uppmana till ett ansvarsfullt användande. Enligt en undersökning från Europeiska kommissionen skulle en persons vattenförbrukning kunna sänkas med nästan 50 procent: från 150 liter till 80 liter per dag.*

Effektiva lösningar för trädgården
Det enklaste sättet att vattna din trädgård med mindre vatten är att använda ett spolmunstycke från Gardena. Då flödar vattnet bara när avtryckaren är intryck. Inget vatten slösas bort om slangen glöms kvar.

Ännu effektivare är det att använda ett automatiskt bevattningssystem, till exempel med en jordfuktsensor och en justerbar droppbevattning med Gardena Micro-Drip-System. Med den går det att förse blommorna med vatten direkt till rötterna så att inget dunstar bort.

För att vattna gräsmattan finns Gardenas sprinklersystem som kan ställas in för att sköta bevattningen nattetid. Efter varma sommardagar har då jorden svalnat så pass att avdunstningen minskar. Enligt studier kan på så sätt vattenförbrukningen vid bevattning minskas till hälften.*

Den som vill ha en vacker och underhållen trädgård ska inte sluta vattna. Men för naturens och den egna plånboken skull bör effektiva lösningar som sparar vatten användas.

*Källa: EU Water saving potential. Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy. Berlin, 2007. http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf

Kontaktperson:
Ingrid Ekström
+46 36 147197

+46 702 847197
ingrid.ekstrom@husqvarna.se

”Foton och video – Spara vatten med Gardena”. http://www.publishrelease.com/?p=1176

Gardena är ett varumärke inom Husqvarna-koncernen. Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder.

 

Taggar:

Om oss

Gardena är ett varumärke inom Husqvarna-koncernen. Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder.

Prenumerera