Bra halvårsbokslut för Garpco koncernen

Vid dagens styrelsemöte kunde styrelsen konstatera att även det andra kvartalet för Garpco koncernen innebar ett starkt resultat. För första halvåret ligger man såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt över koncernens budget.

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 70,1 mkr med ett resultat före skatt på 5,3 mkr att jämföra med föregående års 46,3 mkr i omsättning och 3,7 mkr i resultat. Den ackumulerade omsättningen för det första halvåret uppgår till 137,3 mkr med ett resultat före skatt på 10,1 mkr. Första halvåret föregående år var omsättningen 100,0 mkr och resultatet före skatt uppgick då till 7,4 mkr. Koncernen har därmed ökat resultatet med 36 %. För första halvåret uppgår vinsten efter skatt till 7,3 mkr, vilket innebär 9,82 kr per aktie och detta inräknat de 151 000 nya aktier som gavs ut i samband med den under juni genomförda företrädesemissionen som innebär att bolaget totalt har 906 000 aktier.

Jönköping 2011-08-31

Leif Garpheden

Styrelseordförande

 

 

Dokument & länkar