GE Real Estate har investerat 1 miljard kronor i Norden i år

Stockholm, 22 augusti 2007: GE Real Estate har hittills under 2007 ingått avtal om investeringar på nästan en miljard i Norden. Investeringarna fördelar sig på fastighetsförvärv och utveckling av fastigheter i den befintliga portföljen.

Det största avtalet var det som i början av juli ingicks med AMF om att förvärva fastigheter i Danderyd där bland andra Lawson (f d Intentia) har sitt europeiska huvudkontor. Under året köpte GE även den första fastigheten i Karlstad, som tillsammans med ett antal utvalda regionala orter anses ha tillväxtpotential och där bolaget önskar att utöka beståndet. Även portföljen i Göteborg växte under första halvan av året.

Två stora om- och tillbyggnader har påbörjats under året. Dels projektet i Skövde där man skapar ytterligare kontorsyta på 3 200 kvm till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Polis- och Åklagarmyndigheten. Dels på Gotland där GE bygger om den före detta kasernbyggnaden från 1903 som i framtiden ska rymma hela Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och CSN i Visby. En omfattande till- och ombyggnad av fastigheten i Ystad, som hyrs av den sammanslagna tingsrätten Ystad-Trelleborg, avslutade GE Real Estate i juni 2007.

Stockholm, Göteborg och de utvalda regionala orterna i Sverige samt Finland är fortsatt de områden där GE aktivt söker investeringar. Idag har GE Real Estate en fastighetsportfölj på 14,5 miljarder kronor i Norden.

Bolaget har under året även förstärkt organisationen. Joakim Einarson, som närmast har arbetat på Catella och har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner och –förvaltning arbetar sedan i maj som ny chef för affärsutvecklingen. Dessutom har organisationen utökats med en affärsjurist, Karmen Bergholcs, som under åtta år arbetat med förvärv samt avtals- och bolagsrätt på advokatbyrån Vinge. Både Karmen Bergholcs och Joakim Einarson ingår i GE Real Estate Nordens ledningsgrupp.

– Ett flertal fastighetstransaktioner i några av de orter som vi är intresserade av genomförs i dagsläget på höga prisnivåer och därför har vi valt att växa genom att identifiera fastigheter i vår befintliga portfölj som vi kan utveckla. Men vi strävar efter att växa ytterligare och ser fram emot att utöka vår fastighetsportfölj med strategiska förvärv under resten av året, berättar Lennart Sten, VD för GE Real Estate Norden.

Om oss

Om GE Capital Real EstateGE Capital Real Estate (www.gecapitalrealestate.se) är ett av världens främsta fastighetsbolag med tillgångar värda motsvarande 431 miljarder kronor och närvaro på 31 marknader i Nordamerika, Europa, Asien och Australien. GE Capital Real Estate har djup kunskap om fastigheter och lång erfarenhet av att bygga relationer och hitta affärsmöjligheter världen över. Om GE Capital Real Estate - NordenGE Capital Real Estate (www.gecapitalrealestate.se) har funnits i Sverige sedan 1995 och är en långsiktig aktör med fokus på fastigheter för handel och kontor. Vi äger, förvaltar och förädlar fastigheter och ska vara den bästa hyresvärden för kommersiella hyresgäster. GE Capital Real Estate i Norden har en fastighetsportfölj i Sverige, Norge och Danmark med ett värde på cirka 9,1 miljarder kronor. Vi äger och förvaltar 169 fastigheter på 29 orter med en uthyrningsbar yta om 1,1 miljoner kvadratmeter. Antal anställda i Norden är 80 personer, varav 47 procent är kvinnor och 53 procent män.

Dokument & länkar