Företagen hyllar svenskt innovationsklimat

PRESSMEDDELANDE - Stockholm, 23 mars 2012

Svenska storföretag är nöjdare med innovationsklimatet i det egna landet än bolag i länder som USA, Storbritannien och Tyskland. Det visar en internationell studie från GE som även visar att Sverige har en överdriven självbild som innovativt land. Hela 58 procent av de svenska företagen anser att Sverige hör till världens mest innovativa länder, medan bara 5 procent ger samma svar när frågan ställs till deras utländska kollegor.

I rapporten GE Global Innovation Barometer 2012 har 2 800 chefer vid storföretag i 22 länder intervjuats om förutsättningar för innovation och vägar till bättre innovationskraft. De svenska företagen var på samtliga punkter mer nöjda med innovationsklimatet än man är i de flesta andra länder.

”På det hela taget anser företagen att det svenska samhället uppmuntrar dem att tänka nytt och annorlunda, vilket är en förutsättning för nya innovativa produkter och tjänster. Man kan dock fråga sig om Sverige får ut maximalt av de resurser som investeras”, säger Hans Enocson, Koncernchef GE, Norden och Baltikum.

Något som tydligt framgår av undersökningen är en extremt stark självbild av Sverige som ett innovativt land. Hela 58 procent av de svenska företagen anser att Sverige hör till väldens mest innovativa länder, medan bara 5 procent ger samma svar om frågan ställs till deras internationella kollegor. ”Sverige är ett litet land och många av våra exportföretag jobbar mot andra bolag, inte mot konsument. De bolag vi känner som svenska är nog inte alltid lika svenska i omvärldens ögon. Jag tycker ändå att vi ska känna oss stolta av att fem procent av omvärlden rankar oss i topp”, säger Hans Enocson.

I Sverige finns en stark tilltro till små och medelstora företags (SME:s) innovativa förmåga. Hela 53 procent av de svenska bolagen i studien anser att SME:s är den del av samhället som mest av alla kommer att driva innovation under det kommande decenniet, vilket kan jämföras med 28 procent globalt.

”Inom GE letar vi ständigt efter potentiella samarbetspartners bland små och medelstora företag med specialistkompetenser som matchar våra egna. Det är en snabbare väg till framgång än att ha allt internt. En nyckelfråga är även hur stora företag som GE kan hjälpa små och medelstora innovationsföretag att internationaliseras”, säger Hans Enocson.

Läs hela rapporten på: http://www.ge.com/se/

 

Kontakt: Emelie Westerfelt, Kommunikationschef Norden, 0703-28 28 29, emelie.westerfelt@ge.com.

 

GE gör skillnad. Med de bästa människorna och de främsta teknologierna antar vi världens tuffaste utmaningar. Vi skapar lösningar för transporter, sjukvård, energiförsörjning och finansiering. Vi sätter Sverige i rörelse. Botar sjukdomar. Driver hållbar utveckling. Bygger framtiden. GE har resurserna att gå från idé till handling. Hela vägen. Läs mer på www.ge.com/se.

Taggar:

Dokument & länkar