Generali PanEurope Limited etablerar sig på den svenska marknaden

Det irländska försäkringsbolaget Generali PanEurope lanseras i Sverige med sitt utbud av försäkringar baserade på spar- och investeringsprodukter. Generali PanEurope är ett helägt dotterbolag till Generali Group – Europas största livförsäkringsbolag och en av världens största kapitalförvaltare med tillgångar på över 4 700 miljarder kronor.

Generalis produkter Vision och Professional Portfolio erbjuder flexibla investeringslösningar och ger tillgång till världsledande internationella fonder. Produkterna är anpassade till den svenska marknaden och kommer att säljas genom svenska mäklarhus/finansiella rådgivningsföretag.

Generalis produkter har varit tillgängliga under ett antal år på en europeisk basis, men nu kommer distribution att ske direkt på den svenska marknaden. Generali PanEurope har utsett Mats Arousell till svensk säljchef. Mats kommer närmast från Direct Financial Services (en del av Söderberg & Partners Group) och har mer än 20 års erfarenhet av den svenska marknaden.

Mats Arousell, Generali PanEurope, säljchef Sverige kommenterar:
"Sverige är en unik och spännande marknad med stora möjligheter för innovativa och väletablerade bolag som Generali PanEurope. I dagens ekonomiska klimat, då konsumenterna ser alltmer långsiktigt på sina placeringar, växer intresset för flexibla lösningar från framgångsrika finansiella institutioner. Vision och Professionell Portfolio är etablerade produkter från ett av Europas ledande försäkringsbolag och jag är glad över förtroendet att få leda denna spännande satsning".

Cillin O'Flynn, Generali PanEuropes chef Wealth Protection är lika optimistisk kring möjligheterna:
"Vår verksamhet har vuxit snabbt under senare år och Sverige är en attraktiv marknad där vi redan har en framgångsrik närvaro genom vårt åtta år långa samarbete med Euro Accident, den svenska liv- och sjukförsäkringsleverantören fokuserad på grupp-, liv- och sjukförsäkringar. Investerings- och sparprodukterna kommer att löpa parallellt med Euro Accidents existerande aktiviteter. Vårt produktutbud passar det internationella intresset hos konsumenterna på den svenska marknaden och vi ser fram emot att bli en viktig aktör och därmed öka kundernas valmöjligheter".

Om produkterna
Vision och Professional Portfolio kommer att vara tillgängliga via en utvald grupp av mäklarhus/finansiella rådgivningsföretag runt om i Sverige.

Generali PanEuropes försäkring Vision är en fondförsäkring med löpande premier som ger tillgång till verklig tillväxtpotential och investeringsval genom ett brett utbud av investeringsalternativ från några av världens ledande fondförvaltare. Produkten erbjuder exceptionell flexibilitet, vilket gör att kunderna kan anpassa sin investeringsprofil allt eftersom deras möjligheter och attityder förändras över tid. Detta ger ytterligare fördelar som belönar långsiktigt investeringsengagemang.

Professionell Portfolio är en investeringslösning som ger investeraren en sofistikerad, flexibel och effektiv plattform för hantering av sina investeringar. Den erbjuder reell investeringsfrihet att bygga en diversifierad portfölj utifrån ett stort urval värdepapper, inklusive aktier, räntebärande värdepapper, kontanter och ett brett utbud av fonder. Oavsett investeringsmål ger Professionell portföljen en investeringsstruktur som erbjuder verklig kontroll.

Bakgrundsinformation

Om Generali PanEurope

Generali PanEurope Limited (Generali PanEurope) är ett aktiebolag registrerat på Irland, där det etablerades 1999. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali Group) som är en av de mest betydelsefulla aktörerna på den globala marknaden för försäkringar och finansiella tjänster. Irländska Generali PanEurope driver koncernens europeiska verksamhet och erbjuder förmögenhetsförvaltning och försäkringslösningar för anställda på den europeiska marknaden. 

Generali PanEurope erbjuder sina produkter på en Freedom of Services basis och står under tillsyn av den irländska Centralbanken för gränsöverskridande livförsäkringstransaktioner inom den Europeiska Unionen.

Generali Group

Generali Group är en av Europas största försäkringsgivare och Europas största livförsäkringsbolag med en total premieinkomst på över 73 miljarder euro. Den är också en av världens största kapitalförvaltare med tillgångar på över 470 miljarder euro under 2010, och en unik fastighetsförvaltare med en fastighetsportfölj på 25 miljarder euro.

Med 85 000 medarbetare över hela världen och 70 miljoner kunder i mer än 60 länder har koncernen en ledande position i Västeuropa och ökande i Östeuropa och Asien.

Taggar:

Om oss

Generali PanEurope Limited (Generali PanEurope) är ett aktiebolag registrerat på Irland, där det etablerades 1999. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali Group) som är en av de mest betydelsefulla aktörerna på den globala marknaden för försäkringar och finansiella tjänster. Irländska Generali PanEurope driver koncernens europeiska verksamhet och erbjuder förmögenhetsförvaltning och försäkringslösningar för anställda på den europeiska marknaden. Generali PanEurope erbjuder sina produkter på en Freedom of Services basis och står under tillsyn av den irländska Centralbanken för gränsöverskridande livförsäkringstransaktioner inom den Europeiska Unionen. http://www.gpe-investmentplanning.ie/ Generali Group Generali Group är en av Europas största försäkringsgivare och Europas största livförsäkringsbolag med en total premieinkomst på över 73 miljarder euro. Den är också en av världens största kapitalförvaltare med tillgångar på över 470 miljarder euro under 2010, och en unik fastighetsförvaltare med en fastighetsportfölj på 25 miljarder euro. Med 85 000 medarbetare över hela världen och 70 miljoner kunder i mer än 60 länder har koncernen en ledande position i Västeuropa och ökande i Östeuropa och Asien.

Dokument & länkar

Citat

Sverige är en unik och spännande marknad med stora möjligheter för innovativa och väletablerade bolag som Generali PanEurope. I dagens ekonomiska klimat, då konsumenterna ser alltmer långsiktigt på sina placeringar, växer intresset för flexibla lösningar från framgångsrika finansiella institutioner. Vision och Professionell Portfolio är etablerade produkter från ett av Europas ledande försäkringsbolag och jag är glad över förtroendet att få leda denna spännande satsning
Mats Arousell, Generali PanEurope, säljchef Sverige
Vår verksamhet har vuxit snabbt under senare år och Sverige är en attraktiv marknad där vi redan har en framgångsrik närvaro genom vårt åtta år långa samarbete med Euro Accident, den svenska liv- och sjukförsäkringsleverantören fokuserad på grupp-, liv- och sjukförsäkringar. Investerings- och sparprodukterna kommer att löpa parallellt med Euro Accidents existerande aktiviteter. Vårt produktutbud passar det internationella intresset hos konsumenterna på den svenska marknaden och vi ser fram emot att bli en viktig aktör och därmed öka kundernas valmöjligheter
Cillin O'Flynn, Generali PanEuropes chef Wealth Protection