Bokslutskommuniké 2012 - Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,8 MSEK (40,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (0,8 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,05 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 MSEK (0,0 MSEK).

Januari – december 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,4 MSEK (134,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (2,1 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,13 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 MSEK (1,1 MSEK).
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2012.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 110 Mkr och har ca 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar