Bokslutskommuniké 2012 - Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,8 MSEK (40,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (0,8 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,05 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 MSEK (0,0 MSEK).

Januari – december 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,4 MSEK (134,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (2,1 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,13 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 MSEK (1,1 MSEK).
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2012.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar