Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPTEMBER 2013

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 MSEK (32,4 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (0,6 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (0,5 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,04 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK (1,0 MSEK).

Januari – september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 89,9 MSEK (124,7 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (5,4 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (5,3 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK (0,43 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 MSEK (8,9 MSEK).
Detta är Generic Generic   Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk   kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög   tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar   för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och   industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver   ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer   under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 164 Mkr under 2012 och   har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med   kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare   information om bolaget finns på www.generic.se  

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 164 Mkr under 2012 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar