Generic ansluts till First North Premier

Generic ansluts till First Norths marknadssegment Premier som innebär striktare krav på informationsgivning och redovisningsprinciper jämfört med de ordinarie reglerna på First North.

Första dag för handel på First North Premier är idag den 7 februari 2011. Generics aktie kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet GENI.

"Att anslutas till First North Premier är en kvalitetsstämpel och i linje med vår ambition om en hög transparens i kommunikationen till aktiemarknaden", säger VD Fredrik Svedberg.

Om Generic:

Generic Sweden AB grundades 1993 och består av en Konsultverksamhet och en Telekomverksamhet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster till bl.a. försvaret, aktörer inom samhällssäkerhet och produktutvecklande företag inom energi, tele- kommunikation, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör som driver ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit . Generic finns listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, under kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Om oss

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 110 Mkr och har ca 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar