Generic har erhållit ramavtal med PTS inom radiokommunikation

 

Generics konsultverksamhet har erhållit ett ramavtal med Post- och telestyrelsen, PTS, avseende Uppdrags- och utredningskonsulter inom området radiokommunikation. Avtalet omfattar en period om maximalt 4 år.

Ramavtalet omfattar utredningar och studier av teknisk natur inom området radiokommunikation. De uppdrag som kan erhållas via detta ramavtal är allt ifrån samexistens mellan olika system, radiostörningar, interferensstudier, radar, satellit, radiolänk, hårdvara (t.ex. filter och radiomottagare), mätteknik, analys av mätdata, frekvensplanering, tekniska standarder.

”Vi är stolta att vi har fått detta ramavtal med PTS i radiokommunikationsfrågor. Vi har en lång tradition av arbete med kommunikationssystem och detta erkännande befäster vår ställning inom området”

säger Henrik Gavelli vd Generic Konsultverksamhet

För mer information vänligen kontakta:

Patrick Sakurai, Affärsansvarig, 070-308 35 11

patrick.sakurai@generic.se

Henrik Gavelli, VD Generics Konsultverksamhet, 0709-31 33 00

henrik.gavelli@generic.se

 

Detta är Generic - Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 150 Mkr och har ca 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 110 Mkr och har ca 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera