Generic Sweden AB   Delårsrapport Jan - Sep 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPTEMBER 2015

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,7 MSEK (25,6 MSEK).

  • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (1,8 MSEK)

  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (1,7 MSEK).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,14 SEK).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (3,5 MSEK).

Januari – september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 80,6 MSEK (79,9 MSEK).

  • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (2,5 MSEK)

  • Resultat efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (2,4 MSEK).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,20 SEK).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 MSEK (3,7 MSEK).

 

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 110 Mkr under 2014 och har cirka 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. För mer information besök generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar