Delårsrapport januari - mars 2018

Kvartalet januari - mars 2018

Mkr Moderbolaget  Koncernen     
Nettoomsättningen uppgick till 23,6 (24,0) 23,6
Rörelseresultatet uppgick till 6,8 (7,2) 7,1
Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (5,7) 5,7
Resultat per aktie uppgick till, kr 0,55 (0,60) 0,57
Eget kapital per aktie uppgick till, kr      9,95 (6,79) 10,53

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga väsentliga händelser under kvartalet.


VD-kommentar

Första kvartalet 2018 har präglats av fokus på lansering av vår nya produkt iFenix Grow, utrullning av iFenix 3.0 till samtliga befintliga kunder samt ett fortsatt starkt försäljnings- och marknadsföringsfokus. Vi kan rapportera ett stabilt resultat för det första kvartalet, där nettoomsättningen uppgick till 23,6 Mkr (24,0). Rörelseresultatet uppgick till 6,8 Mkr jämfört med 7,2 Mkr samma period året innan.

iFenix Grow – en lösning för en ny målgrupp för att öka tillväxttakten

Efter höstens relansering av iFenix mottog vi flera förfrågningar från företag som är intresserade av iFenix, men inte har den struktur som ursprungligen varit vår primära målgrupp – större retail- och kedjestrukturer. Vi har därför valt att lansera iFenix Grow, som riktar sig mot små- och medelstora bolag under tillväxt.

iFenix Grow är en ”pay as you grow”-version av vårt avancerade och användarvänliga affärssystem. iFenix Grow har samma grundfunktionalitet som iFenix, exempelvis integrerad e-handel och Retail Management Solutions, men en låg månadskostnad beräknad på antingen en transaktions- eller omsättningsbaserad prismodell.

Fortsatta offensiva tillväxtsatsningar 

De offensiva satsningarna inom försäljning och marknadsföring fortsätter. Vi har under kvartalet bland annat medverkat på en branschmässa där vi framgångsrikt både lanserade iFenix Grow och samtidigt etablerade nya värdefulla kontakter. Vi kommer under 2018 fortsätta med våra satsningar inom försäljning och marknadsföring för att ytterligare öka tillväxttakten för Genesis IT.

iFenix 3.0 – nu lanserat hos samtliga kunder

Som vi berättade i rapporten för det fjärde kvartalet 2017 har arbetet med att rulla ut iFenix 3.0 till befintliga kunder fortsatt. Det är glädjande att konstatera att det arbetet nu är slutfört; samtliga kunder är nu live med den senaste versionen av iFenix, som innehåller ny och förbättrad funktionalitet på flera områden. Vi är också i sluttampen i vårt omfattande och resurskrävande arbete att göra iFenix fullt ut anpassat för den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i slutet av maj 2018.

Tommy Flink, VDFör ytterligare information

Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj klockan 08.30.Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera