Marknadsmeddelande 119/18 – Genesis IT AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 15 maj 2018

Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2018, kommer aktierna att handlas exklusive rätt till utdelning den 15 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 14 maj 2018.

Utdelningens storlek är 0,47 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 16 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: GENE
ISIN-kod: SE0000661613
Orderbok-ID: 4113
CFI: ESVUFR
ISN: GENESIS/SH
Utdelning: 0,47 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 15 maj 2018

Stockholm den 11 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se  

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.