Genesys Conferencing lanserar "Multimedia Minute", en ny prissättning för multimediakonferenser

Genesys Conferencing lanserar "Multimedia Minute", en ny prissättning för multimediakonferenser Världens största specialist på virtuella möten Genesys Conferencing lanserar "Multimedia Minute", en ny prissättningsstrategi för multimediakonferenser (d v s automatiserade distansmöten över telefon, video, data och Internet). Genesys Conferencing är verksamt i 20 länder med nordiskt huvudkontor i Stockholm. "Multimedia Minute" är marknadens första enhetspris per minut för automatiserade konferenstjänster till kundernas datorer med audio, internet och video. Kunderna får obegränsad användning av "Genesys Meeting Center", Genesys helt integrerade virtuella mötestjänst, utan abonnemangsavgifter, miniminivåer eller licensavgifter. De betalar bara en enkel möteskostnad per minut och deltagare för vilken kombination som helst av Genesys audio-, webb-, och videokonferenstjänster. Denna nya prissättning är ett led i Genesys strävan att underlätta och öka marknadens användning av multimediatjänster. Genesys Conferencing är börsnoterat vid Nasdaq och Euronext, och världens största leverantör av multimediakonferenstjänster med 1,16 miljarder levererade konferensminuter år 2002. Genesys har 1200 anställda och verksamhet i 20 olika länder världen över. Antalet kunder världen över är 18000. Bolaget har huvudkontor i Montpellier, Frankrike, och ett kontor i Sverige med cirka 35 anställda (som också är nordiskt huvudkontor). - Vår nya prismodell ger kunderna ett exceptionellt värde. De får fullständiga multimediakonferensmöjligheter men till en bråkdel av de vanliga kostnaderna. För bara en marginell merkostnad jämfört med ett vanligt telefonsamtal kan våra kunder nu få en fullödig multimediatjänst, säger Francois Legros, ordförande och verkställande direktör, Genesys Conferencing. - Vi är övertygade om att denna prisstrategi kommer att ge en bättre service och ett bättre stöd till våra befintliga och nya kunder inom multimediakonferenser, och dessutom tjäna till att konvertera många användare av enbart telefonkonferenser till multimediakonferenser. "Genesys Meeting Center" är en kommunikationsplattform som kombinerar audio, video och internet i ett enda användargränssnitt. Enkla "peka och klicka"-kommandon ger moderatorerna möjligheter att leverera PowerPoint- presentationer, att virtuellt dela vilket dokument som helst i realtid, guida deltagarna på "webbturnéer", genomföra deltagarundersökningar (t ex omröstningar) i realtid för omedelbar feedback, och spela in vilka möten som helst för senare uppspelning. - Kunderna vill ha en enda leverantör av audio-, webb- och videokonferenstjänster. "Multimedia Minute" uppfyller detta. Det finns fördelar inom produktkvalitet och -utveckling, fakturering, och teknisk support. När vi testade "Multimedia Minute" på några av våra kunder blev gensvaret översvallande: användningen av multimediakonferenser ökade med 25 procent, säger Legros. - Vår nya prismodell återspeglar Genesys marknadsledande position och innovativa strävan. Ända sedan vi lanserade världens första automatiserade konferenstjänst 1989 har vi utvecklat innovativa lösningar. "Genesys Meeting Center" som lanserades år 2001 är ett exempel på det. Om Genesys Conferencing: Genesys Conferencing är ett börsnoterat tjänsteföretag som utvecklar och levererar virtuella mötestjänster. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1200 medarbetare vid dotterbolag i 20 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag i Stockholm som har cirka 35 medarbetare. Genesys kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2002 omsatte Genesyskoncernen drygt 201 miljoner euro (cirka 1,85 miljarder kronor). I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Antalet kunder världen över är 18.000. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext och även på den amerikanska Nasdaq-börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Ulrika Sandborg, nordisk chef Genesys Conferencing AB Tel: 0707 - 82 82 34 E-post: ulrika.sandborg@genesys.com Se även www.genesys.se eller www.genesys.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Genesys Conferencing är världens ledande oberoende specialist på virtuella konferenser över telefon, video, data och internet. Börsnoterade Genesys (Nasdaq och Nouveau Marché) tillhör världens mest snabbväxande och lönsamma bolag.

Dokument & länkar