Två svenskar tar plats i Genesys koncernledning

Två svenskar tar plats i Genesys koncernledning Två svenskar har den senaste tiden tagit steget upp i ledningen för Genesyskoncernen, som med 1600 anställda och verksamhet i 18 länder är världens största oberoende leverantör av virtuella mötestjänster (t ex tele-, video- och webbkonferenser). Jim Huzell är ny "Chief Operating Officer" (operativ chef), medan Denise Axelsson blivit ny "Vice President Marketing" (marknadschef). Både Huzell och Axelsson ingår numera i Genesys koncernledning och arbetar vid bolagets huvudkontor i Montpellier, Frankrike. Genesys är störst i världen på den snabbväxande marknaden för distansmöten över telefon, video, data och internet. Bolaget är börsnoterat i både Paris (Euronext) och i New York (Nasdaq) och är ett av världens mest snabbväxande och lönsamma företag med 1600 anställda världen över. I Sverige har Genesys cirka 35 anställda vid två kontor. - Överlag har svenskar ett gott renommé utomlands och ett rykte om sig att vara noggranna, arbetsamma och målinriktade, samt med goda kunskaper i engelska. Sveriges framsteg inom telekommunikation och IT har också betydelse, liksom det faktum att den tidiga etableringen av Genesys i Sverige (1994) har fungerat som en språngbräda för många att avancera inom koncernen, säger Jim Huzell, ny operativ chef (COO) för Genesys. Jim Huzell är ny Chief Operating Officer (operativ chef) för Genesyskoncernen, med ansvar för bl a alla marknader och affärsutveckling världen över. Han har tidigare arbetat internationellt som konsult inom IT och affärsutveckling, med stora bolag som Ericsson, Nokia m fl som kunder men även med ett flertal uppstartsbolag. Huzell var tidigt involverad som extern resurs för Genesys och var som sådan mellan 1999 - 2000 VD för Genesys Sweden. Jim har även varit verksam som VD för Comvik mobiltelefoni samt som marknadschef för Suzuki i Sverige. Denise Axelsson har nyligen tillträtt som Vice President Group Marketing (marknadschef), med ett övergripande ansvar för den globala marknadsföringen. Hon har tidigare arbetat i olika befattningar inom Genesys i såväl Frankrike som Sverige, t ex som produktchef för Genesys i Frankrike och som marknadschef för Genesys svenska dotterbolag. Denise Axelsson har arbetat inom Genesyskoncernen sedan 1996. Om Genesys Conferencing: Genesys är ett internationellt företag som utvecklar och levererar mötestjänster över telefon, video, data och internet. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1600 medarbetare vid dotterbolag i 18 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Genesys förvärvade nyligen amerikanska Vialog, Nordamerikas största oberoende telekonferensspecialist. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag som har cirka 35 medarbetare vid kontoren i Stockholm och Göteborg (och är Sveriges nionde mest lönsamma IT-företag, enligt Affärsvärlden). Genesys kontor i Oslo och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2000 omsatte Genesyskoncernen 92,4 miljoner euro (cirka 830 miljoner kronor) vilket var en ökning med cirka 95 procent från föregående år. Under det första kvartalet 2001 omsatte bolaget mer än 50 miljoner euro. Med en vinstmarginal på drygt 54 procent tillhör Genesys ett av världens mest lönsamma företag. I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext, och i och med köpet av Vialog även på den amerikanska Nasdaq-börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Madeleine Bardlow, verkställande direktör Genesys Conferencing Sweden AB Tel: 0707 - 82 02 23 E-post: madeleine.bardlow@genesys.com. eller Jim Huzell, Chief Operating Officer Genesys Conferencing Tel: +33 4 99 13 25 11 E-post: jim.huzell@genesys.com. eller Denise Axelsson, Vice President Group Marketing Genesys Conferencing Tel: +33 4 99 13 27 56 E-post: denise.axelsson@genesys.com. Se även vår hemsida: www.genesys.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00670/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Genesys Conferencing är världens ledande oberoende specialist på virtuella konferenser över telefon, video, data och internet. Börsnoterade Genesys (Nasdaq och Nouveau Marché) tillhör världens mest snabbväxande och lönsamma bolag.

Dokument & länkar