Genova Property Group förvärvar fastighet i Stockholm

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla, Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 188 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten som är helt nybyggd och innehar 153 yteffektiva lägenheter ligger strategiskt belägen i Järfälla med en total uthyrbara area om cirka 5 600 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd till Hoom Home & Hotell på ett 20-årigt hyresavtal och har ett årligt hyresvärde om cirka 11 Mkr.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 188 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 3 maj 2018.
Uthyrningsbar yta: cirka 5 600 kvm.
Hyresvärde: 11 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2018, kl.08.15 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se

Taggar:

Om oss

Genova Property Group äger och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala samt utvecklar boenden i form av bostadsrätter och hyresrätter. För närvarande uppgår förvaltningsportföljen till cirka 80 000 kvm kommersiella lokaler . Totalt ligger 200 bostäder för närvarande i produktion och i byggrättsportföljen ligger cirka 800 kommande bostadsrätter och cirka 1 000 hyresrätter.

Prenumerera

Dokument & länkar