Genovis AB inleder försäljning av GlyCLICK™

Genovis lanserar idag GlyCLICK, en produkt för specifik märkning av antikroppar för bl.a. utveckling av biologiska läkemedel. 

GlyCLICK™ är först ut i en serie produkter som bygger på en teknikplattform där Genovis unika enzym GlycINATOR kombineras med SiteClick™ teknologin från Life Technologies. GlyCLICK är en ny teknik på en expansiv marknad med applikationer inom antikroppsutveckling, preklinisk imaging och inom så kallade antibody drug conjugates (ADCs). Marknaden för biologiska läkemedel är stor och många läkemedelsbolag letar efter nya och bättre teknologier för att koppla cellgifter till antikroppar.

-       Vi har nu utökat vår portfölj med en helt ny typ av produkt som möjliggör utveckling av ett nytt och kompletterande affärsområde. Styrkan i GlyCLICK™ plattformen är förutsägbarheten; antikroppen märks alltid på samma ställe och med samma antal markörer, vilket leder till en precis och exakt slutprodukt. Dessutom är teknologin kompatibel med redan framtagna antikroppar säger Fredrik Olsson, verkställande direktör.

Mer om GlyCLICK 

GlyCLICK är en plattform för att märka antikroppar på samma ställe (Site specific) varje gång, med hög reproducerbarhet och med breda användningsområden. GlyCLICK kan användas för att märka antikroppar med markörer för mikroskopi, preklinisk imaging eller att aktivera antikroppen för märkning med cellgifter. Att märka in antikroppar med olika markörer används inom flera delar av forskning och utveckling av läkemedel. Nuvarande teknologier på marknaden innebär att markören delvis kan fastna slumpmässigt på olika ställen på antikroppen och i många fall påverka antikroppens funktion negativt. Dessutom varierar markörens position beroende vilken antikropp som märks. Genom den nya teknologiplattformen GlyCLICK fastnar markören alltid på exakt samma ställe och det går det att märka med många olika markörer vilket gör tekniken både mångsidig och skalbar.

För mer information om GlyCLICK™: http://www.genovis.com/products/glyclick/ 

SiteClick™

Genovis har en licens till SiteClick ™ från Life Technologies Corporation. Varumärket SiteClick™ tillhör Life Technologies Corporation. 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar