Genovis har tecknat licensavtal med Life Technologies Corporation

Genovis har ingått licensavtal med Life Technologies, ett helägt dotterbolag till Thermo Fisher Scientific, och lanserar en ny unik teknologi för märkning av antikroppar. Den första produkten GlyCLICK™ lanseras under hösten. 

Märkning av antikroppar innefattar flera delar i kedjan från utveckling, preklinik, diagnostik och terapeutiska applikationer inom läkemedelsindustrin. Genom att kombinera Genovis unika enzym med SiteClick™ teknologin från Life Technologies kommer antikroppar märkas exakt och fullständigt på samma ställe varje gång oberoende av antikroppens typ och ursprung. Genovis kommer att fokusera sälj- och marknadsresurserna för GlyCLICK mot den prekliniska marknaden inom biopharma- industrin där bolaget redan har majoriteten av sin kundbas. Inledningsvis kommer teknologin att marknadsföras på marknaden för preklinisk imaging, reagens-marknaden för detta segment uppskattas till cirka 500 miljoner USD år 2017 (Markets and Markets).

- Jag är mycket glad över samarbetet med Life Technologies som nu ger oss en unik och mycket intressant produkt. Vi kommer att etablera produkten inom preklinisk forskning, men ser flera potentiella kliniska applikationer längre fram. Två intressanta områden är olika diagnostiska applikationer, men även nästa generations antikroppsläkemedel sk ADC (Antibody Drug Conjugates) kan dra fördel av den nya teknologiplattformen som erbjuder en precis och exakt slutprodukt vilket är något som industrin efterfrågar, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis. 

MER OM MÄRKNING AV ANTIKROPPAR

Att märka in antikroppar med olika markörer används inom flera delar av forskning och utveckling av läkemedel. Nuvarande teknologier på marknaden innebär att markören delvis kan fastna slumpmässigt på olika ställen på antikroppen och i många fall påverka antikroppens funktion negativt. Dessutom varierar markörens position beroende vilken antikropp som märks. Genom den nya teknologiplattformen GlyCLICK™ fastnar markören alltid på exakt samma ställe och det går det att märka med många olika markörer vilket gör tekniken både mångsidig och skalbar.

För mer information om ClyCLICK: http://www.genovis.com/products/glyclick/ 

SiteClick™

Genovis har en licens till SiteClick ™ från Life Technologies Corporation. Varumärket SiteClick ™ tillhör Life Technologies Corporation. 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016.

OM GENOVIS

Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, enzymprodukter som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Bolaget marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar