Genovis nanoprodukter visar mycket goda resultat i studier med magnetkamera

Genovis har under det senaste året arbetat intensivt med bolagets nanoprodukter för användning som kontrastmedel i undersökningar med magnetkamera. Nanopartiklarna har unika egenskaper som är mycket användbara vid utveckling av nya medicinska produkter, t.ex. inom diagnostik och läkemedel på cancer- och neuro-områdena.

Magnetröntgen, eller MRT (Magnetisk Resonans Tomografi) som det egentligen heter, används för att upptäcka en rad sjukdomar och tillstånd. MRT är ett sätt att skapa bilder av insidan av kroppen utan att behöva använda sig av röntgenstrålar. Bilderna används framför allt för att studera förändringar i levande vävnad. Resultat från Genovis studier visar att nanoprodukterna inte uppvisar någon toxisk effekt och att de är stabila i biologiska miljöer. Studierna har även visat att partiklarna ger en unik kontrast som tillsammans med den höga kvalitén gör det möjligt att använda nanoprodukterna i ett flertal applikationer. - Resultaten är mycket glädjande. Studierna visar att vi nu kan marknadsföra våra nanoprodukter inte enbart som ett verktyg i laboratoriet, utan också som kontrastmedel för modern läkemedelsutveckling. Detta är ett helt nytt affärsområde för Genovis. Genom att fokusera på vår teknologiplattform och ta till vara erfarenheter från år av forskning har Genovis produkter kontinuerligt fått ett större värde. Nu kan vi börja realisera värden som investerats under flera utvecklingsintensiva år, säger Sarah Fredriksson Vd i Genovis. Inom den prekliniska marknaden av medicinsk produktutveckling öppnar kombinationen av nanopartiklar och magnetröntgen nya möjligheter för Genovis. Kunderna är bioteknik/pharma bolag samt bolag inom kontraktsforskning och medicinteknik. Genovis kan erbjuda dem produkter som ger kostnadsbesparing, kortad ledtid och bättre beslutsunderlag vid beslut om nya läkemedelsprojekt i prekliniska stadier.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar