Genovis styrelse föreslås utökas vid årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att Genovis styrelse utökas vid årsstämman 2018: Det sker genom nyval av två ledamöter, Lena Söderström och Peter Hein, samtidigt som Jacob Engellau lämnar styrelsen.

Lena Söderström är sedan 2013 VD för Senzime AB (publ) och var tidigare VD på Isconova och Kibion och har dessförinnan arbetat i olika roller på Fresenius Kabi och på Pharmacia. Lena har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och sitter idag i styrelsen för Uppsala universitet Holding AB samt SLU Holding AB.

Peter Hein har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat life science industrin. Han har varit CFO på Q-Med och Biolipox (Orexo). Han har också varit CFO samt VD på Granngården. Hans bakgrund är inom ekonomi och finans, bland annat från Ericsson och Swedish Match i Schweiz. Sedan två år tillbaka har Peter arbetat som konsult och interimschef CFO för ett par mindre bioteknikbolag.

- Vi är mycket glada över att kunna knyta två så erfarna och kunniga personer till Genovis styrelse. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med ökad geografisk närvaro och stark dynamik i produktportföljen. Att vi nu kan lämna förslag till årsstämman på två kandidater med nya kompetenser ser vi som mycket värdefullt, säger Mikael Lönn, valberedningens ordförande.

Den nya styrelsen som föreslås årsstämman är: Omval av Mårten Winge, Lena Mårtensson Wernrud, Kenth Petersson och Mikael Lönn samt nyval av Lena Söderström och Peter Hein.

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens ordförande

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar