Genovis tecknar avsiktsförklaring för förvärv av kontraktsforskningsbolag

Genovis, ett företag med nanoteknik som bas, har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av Eijdo research AB. Eijdo är ett CRO-företag specialiserat inom avbildning med s.k. magnetkamera. Företagen inleder omedelbart ett samarbete som innebär att Genovis får tillgång till specialistkunskap och unik utrustning. Förvärvet avses genomföras med en riktad nyemission.

– Jag vet att Eijdo research’s management team har arbetat ihop under flera år – bl. a. med kontrastmedelsforskning inom Amersham Health/GE Healthcare och nu senast i CRO–företaget Imagnia AB. Deras spetskunskap i kombination med erfarenhet från kontraktsforskning stärker Genovis. Kombinationen Genovis och Eijdo research öppnar unika möjligheter att utnyttja potentialen i de båda bolagen fullt ut och förbättra affärsmodellen för våra produkter på ett mycket konkurrenskraftigt sätt. Jag ser förväntansfullt fram emot att få vara med och sjösätta projektet , säger Sarah Fredriksson, Vd i Genovis AB. Eijdo research AB erbjuder bred kunskap inom fysik, biologi och biokemi som möjliggör prekliniska magnetresonans(MR)-studier med kliniskt relevant utrustning. Exempelvis kan produkter avsedda för klinisk användning utvärderas i tidig utvecklingsfas utan de stora kostnader som kliniska MR-system innebär. Genovis utvecklar, producerar och marknadsför nanostrukturer som kan användas som forskningsverktyg, kontrastmedel och till läkemedelsformulering. – Den unika kombinationen av våra specialiteter ger oss nya möjligheter för att föra dessa biologiskt intressanta nanostrukturer in i imagingvärlden. Nanoteknologin är ett nytt och spännande område för oss i Eijdo research och vi ser stora möjligheter då denna utnyttjas i avbildningssyfte, säger Vd Anna Gisselsson.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar