Genovis tecknar distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden

Genovis fortsätter att expandera i Asien och har tecknat ett distributionsavtal med Chayon Laboratories Inc. för den sydkoreanska marknaden. Avtalet täcker försäljning av Genovis nuvarande och framtida produkter.

Det var ett sydkoreanskt bolag som fick världens första biosimilar-antikropp godkänd. Sedan dess har marknaden för biologiska läkemedel fortsatt att växa kraftigt i Sydkorea.

Både Samsung Biologics och Celltrion har stora forsknings- och tillverkningsanläggningar för biologiska läkemedel, bl.a. biosimilars, i Sydkorea. Kapaciteten för produktion hos båda dessa aktörer beräknas växa kraftigt det kommande åren och förväntas göra Sydkorea till en av de största aktörerna på marknanden framöver.

För att möta behovet av bättre verktyg för utveckling av biologiska läkemedel har Genovis valt att samarbeta med Chayon Laboratories med huvudkontor i Seoul. Bolaget bedriver försäljning och distribution av flertalet produkter för läkemedelsutveckling och har en tekniskt inriktad säljstrategi som liknar den framgångsrika strategi som Genovis utvecklat på de europeiska och amerikanska marknaderna.

-        Den sydkoreanska marknaden kännetäcknas av en väletablerad bas inom biopharma som främst varit inriktad mot s.k. biosimilars, generica av biologiska läkemedel, och det finns stora ambitioner att bli världsledande för utveckling och produktion av biologiska läkemedel det närmsta åren. Vi ser med tillförsikt fram mot möjligheterna som samarbetetet med Chayon ger och den fortsatta etableringen av våra produkter på en av de mest intressanta marknaderna, kommenterar Fredrik Olsson VD i Genovis

För att nå ut till de sydkoreanska läkemedelsbolagen och underlätta den fortsatta utvecklingen av biologiska läkemedel är kundbasen samt den tekniskt inriktade och välutbildade säljorganisationen hos Chayon Laboratories en stor tillgång.

-        Genovis tillhandahåller innovativa produkter för den biologiska läkemedelsindustrin. Vi ser fram emot att introducera de senaste teknologierna från Genovis till de sydkoreanska kunderna, säger Minah Lee, Managing Director Chayon Laboratories Inc.

OM CHAYON LABORATORIES  

Chayon Laboratories strävar efter att introducera de bästa och senaste teknikerna inom life-science. Sedan starten 1997 har Chayon Laboratories blivit ett ledande företag för distribution av avancerad teknikutrustning och tjänster inom olika applikationsområden.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar