Genovis tecknar distributionsavtal med Shanghai Titan Scientific Ltd.

Genovis fortsätter att expandera i Asien och tecknar ett distributionsavtal med Shanghai Titan Scientific Ltd. 

Antalet bolag som fokuserar på biologiska läkemedel växer kraftigt i Kina samtidigt som processutveckling och produktion från globala läkemedelsbolag lokaliseras till området. Detta gör att det finns ett stort behov av Genovis produkter för snabb och effektiv kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

-       Den kinesiska marknaden är stor, men många bolag har valt att lägga sina anläggningar i området runt Shanghai. Därför är det viktigt för Genovis att samarbeta med ett bolag som har huvudkontor i Shanghai, som Titan Scientific. Titan Scientific omsätter idag ca 600 miljoner RMB och har runt 400 anställda och är under kraftig tillväxt. De senaste åren har bolaget vuxit med 50 procent genom att lägga till nya produkter till en redan befintlig och växande kundkrets. Det är med detta i åtanke som Genovis väljer att inleda ett samarbete med Titan Scientific, kommenterar Genovis VD, Fredrik Olsson.

-       Genovis har mycket innovativa enzymer som har stor potential för den kinesiska marknaden och dessa utgör ett utmärkt komplement till Titan Scientific’s produktportfölj. Med gemensamma ansträngningar, ser vi fram emot samarbetet och arbetet mot den kinesiska marknade, kommenterar Christian Zhou, VP Titan Scientific. 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar