Genovis tidigarelägger rapport för kvartal 1, 2012

Genovis har beslutat att publicera rapporten för kvartal 1, 2012 onsdagen den 25 april. 

Teckningstid för Genovis nyemission är 25 april – 10 maj. Mot bakgrund av detta anser styrelsen för Genovis att det är angeläget att aktieägarna erhåller så aktuell information som möjligt om bolagets resultat och finansiella ställning.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar