Genovis utökar produktportföljen och lanserar FabALACTICA™

Genovis utökar sin produktportfölj och lanserar ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA™. Detta enzym är framförallt intressant för läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel inom det växande segmentet immunoterapi. Lanseringen av FabALACTICA innebär att Genovis nu har nio unika enzym i produktportföljen för analys av antikroppar samt en produkt för märkning av antikroppar.

Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom segmentet immunoterapi växer kraftigt. Nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya krav på de reagenser som används för analys. För att möta behovet lanserar Genovis FabALACTICA som är ett robust enzym med specifik aktivitet på humana IgG1-antikroppar. Det förenklade protokollet och den unika specificiteten gör FabALACTICA mycket lämpligt att använda i daglig kontroll av antikroppsprodukter hos Genovis befintliga och växande kundbas. Till skillnad från liknande enzym på marknaden behöver FabALACTICA inga tillsatser för att fungera, vilket väsentligt förenklar analys och tolkningen av data.  

-        En del av Genovis framgång är att snabbt kunna omvandla kundbehov till konkreta produkter och FabALACTICA är en produkt som våra kunder efterfrågat. Den är både enklare att använda och ger ett bättre resultat än andra produkter på marknaden och är därför ett viktigt tillskott i vår växande produktportfölj, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis.

Namnet FabALACTICA kommer från bakterien där det upptäcktes, Streptococcus agalactiae. Genovis har förvärvat IP-rättigheterna till enzymet från Protactio AB som ägs av Docent Ulrich von Pawel-Rammingen och Christian Spoerry vid Umeå Universitet.

-        Nya format på antikroppar inom immunoterapi gör att nya enzym behövs för analys. FabALACTICA levererar stabila resultat oavsett antikropp. Framförallt ser vi att produkten initialt kommer att användas inom preklinisk utveckling, men då den är robust passar den även väl för applikationer inom kvalitetskontroll i klinisk produktion, säger Fredrik Olsson.

Lanseringen av FabALACTICA är Genovis andra produktlansering under våren. Produkten presenteras på konferensen PEGS i Boston. Bolaget lanserade tidigare i april GlyCLICK™ som är en ny teknologi för märkning av antikroppar.

För mer information FabALACTICA: http://www.genovis.com/products/fabalactica/

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar