Redeye - Genovis: Tillväxt och reducerad risk

Omsättningen i Q3 ökade med 105 %. QoQ var driven av stark utveckling på den amerikanska marknaden och en breddad kundbas. Justerat för de nedskrivningar Genovis tagit under kvartalet för GeccoDots är bolaget på god väg mot svarta siffror. Genovis redovisade ett positivt bruttoresultat under perioden och en imponerande bruttomarginal på 96 % mot vår förväntan som låg på 78 %. En mer långsiktig bruttomarginal för bolaget bedömer vi bör vara något lägre på cirka 90 procent. Vi räknar med att Genovis blir lönsamt redan under 2017 och justerar därmed upp prognoserna och vårt motiverade värde. 6,1 miljoner i kronor i kassan utgör dock ett orosmoment på kort sikt. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/Ao6VWO

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera