Gerlach utökar sitt tullnätverk till Sverige

Erbjuder nu sina tulltjänster i 12 länder med totalt 70 kontor


Gerlach, Europas ledande neutrala tullombud, utökar sitt nätverk till Sverige genom att etablera sig med egen verksamhet i Stockholm, Malmö och Jönköping. Med sin expansion till Sverige omfattar Gerlachs europeiska nätverk nu 70 kontor i 12 länder och totalt 500 tullexperter. Den svenska verksamheten erbjuder hela utbudet av tulltjänster, från standardförfarande för import, export och transitering till komplexa tullösningar, bedömning av logistikkedjor samt tullkonsultation. Dessutom så finns tjänsten importförtullning i Norge, så kallad Tvinn, från Gerlach Sverige.

– Just nu sker det många förändringar inom förtullning, både inom och utanför Europa. Sedan EU-tullkodexen – UCC – trädde i kraft i maj 2016 arbetar tullmyndigheterna i EUs alla medlemsstater med att genomföra en rad nya bestämmelser som påverkar företagens leveranskedja. Tack vare vår utökade närvaro har våra kunder i Sverige tillgång till kvalificerade tullspecialister som bistår från dag ett med alla delar av relevant tullhantering, säger Marc Bernitt, VP Global Head of Customs Management.

Gerlach är ett väletablerat neutralt tullombud med 136 års erfarenhet. Med sina europeiska experter är Gerlach-nätverket specialiserat på att tillhandahålla neutrala tulltjänster, samtidigt som det levererar högsta möjliga standard, kvalitet och effektivitet.

Gerlach erbjuder alla vanliga tullklareringstjänster som import, export, transit och Intrastat samt avancerade tjänster som Quick Scans, utbildning och outsourcing, liksom specialjänster som Customs Control Tower och Supply Chain. Bredden av tjänster gör att kunderna kan anlita Gerlach som effektiv och tillförlitlig helhetsleverantör, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gerlach har förvärvat AEO-tillstånd (godkänd ekonomisk aktör) i alla sina nätverksländer, vilket förkortar tullprocesserna väsentligt och även ses som ett bevis på kvalitet och säkerhet inom global handel. Kunderna får därmed smidig och effektiv tullklarering, vilket ger trygga leveranser över gränserna.

För ytterligare information
Marcus Persson, Gerlach Sverige AB
Tel: 040-694 00 47 alt 0709-345 566
marcus.persson@se.gerlachcs.com

Se även www.gerlachcs.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar