Gesta Holding byter styrelse

Gesta Holding byter styrelse Gesta Holding AB:s extra bolagsstämma torsdagen 30 mars beslutade tillsätta en ny styrelse fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma. Till nya styrelseledamöter valdes advokat Hans Liljeblad (ordförande), Peter Cederqvist, Christian Forsman och Mariana Burenstam-Linder. Peter Cederqvist tillträder omgående som ny verkställande direktör i Gesta Holding AB. Utanför dagordningen på extrastämman orienterade Peter Cederqvist om den nya styrelsens förslag till ny verksamhetsinriktning, ändring av bolagets firma samt planen för nuvarande verksamhet inom Gesta Holding AB. Avsikten är att avyttra nuvarande verksamheter och etablera ett entrepenörsdrivet bolag inom internet och trådlös kommunikation som genom ett internationellt nätverk skall dra fördelar av Sveriges och Stockholms unika kompetens inom dessa områden. Bolaget kommer att vara uppdelat i två affärsområden; venture capital/kuvösverksamhet och egen rörelsedrivande verksamhet. Verksamheten kommer att bedrivas i en högteknologisk fastighet i Stockholm som kommer att inrymma kuvöser för uppstartsföretag och entrepenörer, den egna rörelsedrivande verksamheten samt möjlighet till boende för personal, partners och kunder. Den 18 april 2000 kommer den ordinarie bolagsstämman i Gesta Holding AB att bland annat besluta om styrelsens förslag till nytt bolagsnamn och ny verksamhetsinriktning. Stockholm den 30 mars 2000 Gesta Holding AB Eventuella frågor besvaras av Peter Cederqvist på telefon 070 - 426 90 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000419BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000419BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar