Gestamp HardTech träffar uppgörelser om neddragningar

I samband med övergång från fem- till treskift varslade den 11 april Gestamp HardTech, som tillverkar komponenter till fordonsindustrin, om uppsägning vid sin produktionsanläggning i Luleå. Nu har Gestamp Hardtech träffat uppgörelser med de fackföreningar vars medlemmar påverkas.  

Totalt kommer 84 anställda att sägas upp på grund av arbetsbrist, av vilka 12 är tjänstemän. Förändringarna genomförs tidigast från och med den 11 oktober 2018. Samtliga berörda är informerade.

Efter genomförda förändringar kommer Produktionen vid Gestamp HardTech att ha ca 200 medarbetare. Bemanningen i de två övriga verksamheterna, Tooling och Forskning & Utveckling, påverkas inte. Den kommer även fortsättningsvis att ha omkring ca 145 medarbetare.

- Jag är glad över att vi kan genomföra de här förändringarna i god ordning. Gestamp HardTech står nu väl rustat för lönsam tillväxt. Att vi säger upp väsentligt färre medarbetare än vi varslade i april kan vi tacka den goda arbetsmarknaden i Luleå för. Många medarbetare i produktionen som riskerade att bli övertaliga har under våren valt att lämna Gestamp för andra arbetsgivare. Det säger Gestamp HardTechs VD Johan Balck.

Vid frågor, v g kontakta:

Eva Lundman

Tfnr: 0920-474028

e-post: ELundman@se.gestamp.com

Om Gestamp
Gestamp är en spansk multinationell koncern inriktad på design, utveckling och produktion av avancerade metallkomponenter för ledande fordonstillverkare. Gestamp utvecklar produkter med innovativ design för tillverkning av lättare och säkrare fordon som erbjuder lägre energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

Gestamp finns i 21 länder med 100 tillverkningsanläggningar och ytterligare 7 under uppbyggnad, 13 forsknings- och utvecklingscenter, och drygt 41 000 anställda över hela världen. 2017 omsatte Gestamp  8,2 mdr euro. Gestamp är noterat på Madridbörsen.

Om Gestamp HardTech
Gestamp Hardtech är specialiserat på Hot Stamping, en teknik som möjliggör tillverkning av lättare och säkrare fordonskomponenter. Företaget, som grundades 1975, förvärvades av Gestamp 2004. Luleåföretaget Gestamp HardTech har produktion, verktygsutveckling och ett utvecklingscenter. Under 2017 omsatte Gestamp 73 m euro i Sverige.             

Prenumerera