Om oss

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinges unika kunderbjudande speglar sjukhusens organisation och värdekedja och finns där innan, under och efter patientens sjukhusvistelse. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklas innovativa lösningar som förbättrar livet för människor, idag och i framtiden.