Delårsrapport januari-juni 2010

Rapportperioden januari – juni

  • Orderingången ökade med 1,1 % till 11 204 Mkr (11 081),   organiskt ökade orderingången med 6,9 %.
  • Nettoomsättningen minskade med 1,5 % till 10 512 Mkr (10 677)
  • Resultat före skatt ökade med 23,6 % till 1 227 Mkr (993)
  • Nettovinsten ökade med 24,5 % till 890 Mkr (715)
  • Vinst per aktie ökade med 24,4 % till 3,72 kr (2,99)
  • Starkt kassaflöde
  • EBITA-resultatet före omstruktureringar ökade i kvartalet med 20,6% till 983 Mkr (815)
  • Fortsatt goda resultatutsikter för 2010

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar