Getinge AB beslutar om split

GETINGE AB (PUBL) BESLUTAR OM SPLIT Extra bolagsstämman i Getinge AB den 10 november 2003 beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets aktier, s k split med villkor 4:1. Beslutet beräknas verkställas hos VPC AB den 27 november 2003. Stämman beslöt även i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande att föremålet för bolagets verksamhet skall vara att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Getinge den 10 november 2003 Johan Malmquist, VD och koncernchef För ytterligare information: Ulf Grunander, Ekonomidirektör, tel 035-15 55 00 GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsatte 8,6 miljarder SEK och hade 5 600 anställda under 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar