Getinge delårsrapport januari – mars och telefonkonferens

Getinge publicerar delårsrapport onsdagen den 16 april kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Johan Malmquist, CEO, och Ulf Grunander, CFO.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5033 6538
UK: +44 (0) 20 3427 1906
USA: +1 212 444 0481
Kod: 5386501

Agenda
14.45 Ring konferensnummer
15.00 Genomgång av delårsrapporten
15.20 Q&A
16.00 Avslutning

Två timmar efter att konferensen avslutats kommer en inspelad version av konferensen att finnas tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5051 3897     
UK: +44 (0) 20 3427 0598
USA: +1 347 366 9565
Kod: 5386501

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:
http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=5386501&role=attend&pw=pw2878

Alternativt, logga in på Live Meeting genom att använda nedan mötes-ID samt lösenord:
Live Meeting: https://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/

Ditt namn: (Skriv in ditt namn)
Mötes-ID: 5386501
Lösenord: pw2878

För ytterligare information kontakta:
Kornelia Rasmussen
Informationschef
Telefon: +46 (0)10 335 5810
E-mail: kornelia.rasmussen@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar