Getinge fortsätter sin satsning inom området trycksårsbehandling

Getinge fortsätter sin satsning inom området trycksårsbehandling Getinge Industrier har idag förvärvat det engelska bolaget Egerton Hospital Equipment Ltd Egerton - som har huvudkontoret i Orpington, Kent - omsätter cirka 45 miljoner kr och sysselsätter 72 personer. Bolaget tillverkar och marknadsför specialsängar och antidecubitusmadrasser för sjukhus och vårdhem. Antidecubitusmadrasser används för att motverka och behandla liggsår. Förvärvet ger dessutom goda synergieffekter såväl inom försäljning som på kostnadssidan. Egertons verksamhet kommer att integreras med Pegasus Airwave Ltd som Getinge förvärvade i april. Pegasus blir därmed en av de största leverantörerna i Storbritannien av specialsängar och trycksårsmadrasser med en marknadsandel av cirka 25%. Integreringen kommer att ge en positiv resultatpåverkan under 1999. Åldringsvården - en stabil tillväxtmarknad På ett flertal sjukvårdsmarknader i Europa går utvecklingen mot att erbjuda kunderna kompletta produktlösningar. Egertonförvärvet kommer att medföra en breddning av produktsortimentet för att möta kundernas utökade behov. Det kommer även att stärka koncernens konkurrenskraft i såväl Storbritannien som övriga Europa. Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom sterilisering, desinfektion, patienthantering och hygiensystem. Koncernen omsatte 1997 4,6 miljarder kr och sysselsätter 3 700 personer. Getinge den 23 december 1998 Johan Malmquist Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information: Andrew Wozencroft - Arjo UK, tel. +44-1452428200 GETINGE INDUSTRIER AB (publ.) Phone +46 35 15 55 00 VAT No SE556408503201 P.O. Box 69 Fax +46 35 549 52 Org.No. 556408-5032 SE-310 44 GETINGE Registered office: Halmstad Sweden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00170/bit0002.PDF

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar