Getinge Industrier AB kvartalsrapport september 2001

GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 ¨ Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) ¨ Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) ¨ Rörelseresultatet ökade med 43 % till 600,4 Mkr (419,3) ¨ Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) ¨ God resultatutveckling för affärsområdena Extended Care och Surgical Systems ¨ Fortsatt goda resultatutsikter Kvartalet Koncernens orderingång under årets tredje kvartal har varit god och den organiska tillväxten uppgick till 6,3%. Inom Infection control ökade orderingången betydligt i USA, men var för affärsområdet i sin helhet marginellt över föregående år. Affärsområdena Extended Care och Surgical Systems har haft en fortsatt god orderingång, men har fått känna av mindre effekter på såväl orderingång som fakturering i spåret av terrorattackerna mot USA. Koncernen bedömer att effekterna av detta i allt väsentligt är av övergående natur. Affärsområdet Surgical Systems' resultat har utvecklats planenligt med en säsongsmässig tillbakagång i perioden . Extended Care har haft en fortsatt stark volym- och resultatutveckling under kvartalet med en förbättrad rörelsemarginal som följd. Inom Infection Control har läget stabiliserats under kvartalet med ett rörelseresultat något under fjolårets. Utsikter Affärsområde Surgical Systems utvecklas fortsatt mycket bra med god volymutveckling och förbättrad kostnadsstruktur. Extended Care bedöms få fortsatt stark resultatutveckling med god efterfrågan på flertalet marknader. Inom affärsområdet Infection Control gör den svagare efterfrågan att resultatet kommer att understiga föregående års resultat. "Den svagare resultatutvecklingen inom affärsområdet Infection Control kompenseras av en fortsatt stark utveckling för affärsområdena Surgical Systems och Extended Care och sammantaget görs en fortsatt positiv bedömning av koncernens resultatutsikter", konstaterar koncernchef Johan Malmquist. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00520/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00520/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar