Getinge publicerar datum för bokslutskommuniké 2015 och telefonkonferens

Getinge publicerar bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 28 januari 2016 kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Alex Myers, CEO, och Ulf Grunander, CFO.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: +46 (0)8 5065 3937

UK: +44 (0)20 3427 1914

USA: +1 212 444 0896

Kod: 9475750

Agenda

14.45 Ring konferensnummer

15.00 Genomgång av delårsrapporten

15.20 Q&A

16.00 Avslutning

Två timmar efter att konferensen avslutats kommer en inspelad version av konferensen att finnas tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 5051 3897

UK: +44 (0)20 3427 0598

USA: +1 347 366 9565

Kod: 9475750

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:

http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=9475750&role=attend&pw=pw1095

Alternativt, logga in på Live Meeting genom att använda nedan mötes-ID samt lösenord:

Live Meeting: https://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/

Ditt namn: (Skriv in ditt namn)

Mötes-ID: 9475750

Lösenord: pw1095

För ytterligare information kontakta:
Kornelia Rasmussen, Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 5810
E-mail: kornelia.rasmussen@getinge.com

Getingekoncernen är en ledande leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner inom life science. Med genuin passion för livet bygger vi in kvalitet och säkerhet i alla system. Vårt unika kunderbjudande återspeglar vårdsammanhanget och främjar effektivitet genom hela vårdkedjan. Utifrån direkta erfarenheter och i nära samarbete med kunden kan vi överträffa förväntningarna – och förbättra vardagen för människor, nu och i framtiden.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar