Getinge stärker sin position i Storbritannien

Getinge AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lancer UK Ltd. Bolaget har under två decennier varit Infection Control’s distributör av desinfektionsutrustning i Storbritannien. Lancer UK Ltd är beläget i Cambridge och har 45 medarbetare. Kunderna återfinns inom såväl sjukvårds- som inom Life science-sektorn. Under räkenskapsåret (augusti 2004 – juli 2005) uppgick bolagets omsättning till 104 miljoner kronor och vinsten före skatt var 21 miljoner kr. Bolagets tillgångar uppgick till 85 miljoner kr och skulderna till 33 miljoner kr per 30 juni 2005. Förvärvspriset som är 119 miljoner kr motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka 5 ggr räknat på verksamhetsåret som avslutades den 31 juli 2005. Getinge räknar med att kunna konsolidera Lancer UK från och med oktober innevarande år. Lancer UK förväntas bidra till koncernens vinst per aktie från och med år 2006. Getinge den 4 oktober 2005 För ytterligare information: Johan Malmquist VD och Koncernchef Tel. 035-15 55 00

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar