Getinge stöder forskning inom Mekatronik

Getinge stöder forskning inom Mekatronik Högskolan i Halmstad kommer att etablera en stark resurs för forskning inom området mekatronik. Inom ramen för resursen skall långsiktig näringslivsrelevant forsknings-verksamhet bedrivas, samt studenter och doktorander utbildas till magister-, licentiat- och doktorsnivå. Getinge har beslutat stödja uppbyggnaden av området genom sponsring av en professur - Getinge-professuren i mekatroniska system - och på så sätt ge Högskolan bättre möjligheter att göra området konkurrenskraftigt med avseende på både kvalitet och volym. Bidraget från Getinge uppgår till sammanlagt 4 miljoner kronor under en period av fyra år. Mekatronik omfattar tekniken att skapa ny funktionalitet hos mekaniska system med hjälp av inbyggd programmerad elektronik. Getinge den 20 december 2001 Johan Malmquist VD och koncernchef Getinges internetadress är http://www.getinge.com GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. GETINGE omsätter cirka 8 miljarder SEK och har 5 400 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar