Getingekoncernen bokslutskommuniké 2015

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Orderingången ökade med 7,5 % till 8 326 Mkr (7 747). Organiskt ökade orderingången med 1,2 %.

 • Nettoomsättningen ökade med 11,3 % till 9 417 Mkr (8 458). Organiskt ökade nettoomsättningen
  med 4,3 %.

 • EBITA-resultatet* minskade med 3,7 % till 1 920 Mkr (1 994). Resultatet har belastats med engångskostnader om 218 Mkr. Justerat för dessa engångskostnader ökade EBITA-resultatet med 7,2 %.

 • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 174 Mkr (259).

 • Resultat före skatt uppgick till 1 371 Mkr (1 371), vilket var oförändrat jämfört med föregående år

 • Vinst per aktie blev 4,02 kr (4,15).

 • Utdelning per aktie föreslås till 2,80 kr (2,80), motsvarande 667 Mkr (667).

 • Cash conversion från den löpande verksamheten uppgick till 68,5 % (65,6 %)

 • Pernille Fabricius utsedd till ny CFO för Getingekoncernen

Finansiellt sammandrag

Mkr Q4 2015 Q4 2014 Förändring % jan-dec 2015 jan-dec 2014 Förändring %
Orderingång 8 326 7 747 7.5% 30 431 26 817 13.5%
Nettoomsättning 9 417 8 458 11.3% 30 235 26 669 13.4%
Bruttovinst 4 449 4 179 6.5% 14 163 13 110 8.0%
Bruttomarginal 47.2% 49.4% -2.2% 46.8% 49.2% -2.4%
EBITA* 1 920 1 994 -3.7% 4 179 4 501 -7.2%
EBITA-marginal* 20.4% 23.6% -3.2% 13.8% 16.9% -3.1%
Rörelseresultat 1 545 1 538 0.5% 2 729 2 646 3.1%
Resultat före skatt 1 371 1 371 0.0% 1 997 1 987 0,5%
Nettovinst 999 995 0.4% 1 457 1 448 0.6%
Vinst per aktie        4.02        4.15   -3.1% 5.83              6.01   -3.0%
Kassaflöde från den löpande verksamheten    1 483        1 376 7.8% 3 458            3 473 -0.4%

* före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar