Getingekoncernen delårsrapport januari - juni 2013

Rapportperioden januari – juni

 • Orderingången ökade med 3,8 % till 12 483 Mkr (12 025), organiskt ökade orderingången med 3,7 %
 • Nettoomsättningen ökade med 7,6 % till 11 680 Mkr (10 858), organiskt ökade nettoomsättningen med 7,0 %
 • Resultat före skatt uppgick till 878 Mkr (1 285)
 • Nettovinsten uppgick till 641 Mkr (951)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,67 kr (3,98)
 • EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 4,1 % till 1 797 Mkr (1 873). Justerat för valutakurseffekter och den i USA införda skatten på medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 9,7 %

Rapportperioden april – juni

 • Orderingången ökade med 4,6 % till 6 515 Mkr (6 230), organiskt ökade orderingången med 5,4 %
 • Nettoomsättningen ökade med 7,2 % till 6 015 Mkr (5 612), organiskt ökade nettoomsättningen med 7,3 %
 • Resultat före skatt uppgick till 626 Mkr (716)
 • EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 1,5 % till 1 004 Mkr (1 019).
  Justerat för valutakurseffekter och den i USA införda skatten på medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 10,9 %

2:a kvartalet 2013

Orderingången har förbättrats under perioden och möjligheterna för koncernen att uppnå en organisk tillväxt som överstiger fjolårets har stärkts. Produkt- och marknadsmix har varit en utmaning under kvartalet men om rörelseresultatet justeras med avseende på negativa valutakursförändringar och den nyligen införda skatten på medicintekniska produkter i USA förbättrades rörelseresultatet på ett tillfredsställande sätt.

Telefonkonferens med CEO Johan Malmquist & CFO Ulf Grunander

11 juli 2013 klockan 10.00 svensk tid

Sverige: +46 (0) 8 5065 3937    
UK: +44 (0) 20 3427 1910                                       
Kod: 5923551

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar