Getingekoncernen Delårsrapport januari- september 2007

Rapportperioden januari – september

• Orderingången ökade med 24% till 11 933 Mkr (9 657)
• Omsättningen ökade med 25% till 11 288 Mkr (9 006)
• Resultat före skatt uppgick till 873 Mkr (940)
• Nettovinsten uppgick till 620 Mkr (686)
• Vinst per aktie uppgick till 3,07 kr (3,38)


3:e kvartalet

• Orderingången ökade organiskt med goda 11%
• Omsättningen ökade med 33% till 3 844 Mkr (2 883)
• EBITA-resultatet före omstruktureringar ökade med 33% till 500 Mkr (377)
• Huntleigh Integrationen löper planenligt
• Fortsatt goda resultatutsikter för året

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar