Getinges Årsredovisning 2016

Getinge ABs årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.getingegroup.com .

En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras per post till samtliga aktieägare som har meddelat bolaget att de önskar erhålla årsredovisningen.

För ytterligare information, kontakta:

Kornelia Rasmussen
Kommunikationsdirektör
Tel: 010-335 58 10
Email: kornelia.rasmussen@getinge.com

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: 010-335 00 48
Email: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar