Getinges delårsrapport juli-september 2007 och telefonkonferens

GETINGE publicerar delårsrapport torsdagen den18 oktober 2007 följt av telefonkonferens
kl. 15.00 (svensk tid), med Johan Malmquist, CEO och Ulf Grunander, CFO.

Tel.nr. för att delta i konferensen:

Sverige: + 46 (0)8 5052 0114 (använd alltid riktnr)
eller
UK: +44 (0)20 7162 0125

Lösenord: Getinge

14.50 Ring konferensnummer
15.00 Genomgång av delårsrapporten
15.20 Frågestund
15.50 Avslutning

En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nr:
Sverige: +46 (0)8 5052 0333, access code: 768697
UK : +44 (0)20 7031 4064, access code: 768697


Getinge Internet adress http://www.getingegroup.com

Informationen är sådan som Getinge AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar