Nytt affärsområde i Getinge

Nytt affärsområde i Getinge Med effekt från idag slås de två affärsområdena Sterilisation Scientific och Sterilisation Sjukvård samman till ett enda - Affärsområdet Sterilisation. Chef för det nya affärsområdet blir Sven Kristensson. Han är idag chef för Sterilisation Sjukvård och medlem av koncernledningen. Sammanslagningen görs för att bättre ta tillvara de samordningsfördelar som finns på teknik- och produktionssidan mellan de båda tidigare affärsområdena. Marknadsorganisationerna vad avser Scientifics kunder och Sjukvårdskunderna kommer även i framtiden att förbli separata för att tillgodose de olika kundkategoriernas unika behov. Getinge den 18 januari 2000 Johan Malmquist Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta Johan Malmquist 035-155500 Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom områdena Sjukvård och Äldrevård, Pharmaceutisk Industri samt Laboratorier. Koncernen omsatte 1998 4,3 miljarder kr och sysselsätter 3 700 personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar