Optionsprogram till ledande befattningshavare i Getinge Industriers amerikanska verksamhet

Optionsprogram till ledande befattningshavare i Getinge Industriers amerikanska verksamhet Getinge Industrier har i sina amerikanska dotterbolag infört ett optionsprogram för ledande befattningshavare. Programmet omfattar ett 20-tal ledande befattningshavare och uppgår till 310 000 optioner. Optionsprogrammet löper från den 25 januari 2000 till den 25 januari 2005. Lösenpriset på optionen beräknas som mellanskillnaden mellan ingångsvärdet 97,55 kronor och dagskurs vid tidpunkten för lösen. Optionsinnehavaren äger rätt att efter varje helt anställningsår lösa en femtedel av de utfärdade optionerna. Getingekoncernen har ingått ett försäkringsavtal med full täckning för den eventuella kursuppgången under optionernas löptid. Den årliga kostnaden för försäkringsskyddet beräknas till 500 000 kronor. Getinge den 24 januari 2000 Johan Malmquist Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta Ulf Grunander, Ekonomidirektör, tel 035-155500 Besök även vår hemsida: http://www.getinge.com Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom områdena pharmaceutisk industri, sjukvård och laboratorier samt hygien- och lyftsystem för sjukhus och äldrevård. Koncernen omsatte 1998 4,3 miljarder kr och sysselsätter 3 700 personer. GETINGE INDUSTRIER AB (publ.)Phone +46 35 15 55 00 VAT No SE556408503201 P.O. Box 69 Fax +46 35 549 52 Org.No. 556408-5032 SE-310 44 GETINGE www.getinge.com Registered office: Halmstad Sweden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00370/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00370/bit0002.doc

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar