Valberedning inför Bolagsstämma 2008

I enlighet med beslut på Getinge ABs bolagsstämma 2005 består valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med representanter för de fem största aktieägarna per den 31 augusti samt en representant för de mindre aktieägarna. Inför bolagsstämman 2008 innebär detta att Getinges valberedning utgörs av: Carl Bennet, Carl Bennet AB; Marianne Nilsson, Swedbank Robur AB; Joachim Spetz, Handelsbanken; Torgny Wännström, AFA Försäkring; Anders Oscarsson SEB Wealth Management samt Olle Törnblom, representant för de mindre aktieägarna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning 2008 kan vända sig till valberedningen på e-mail valberedningen@getinge.com eller på adress; Getinge AB, Attention: Valberedningen, Box 69, 310 44 GETINGE.Bolagsstämma

Getinge AB:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman den 17 april 2008 kan lämna förslaget till Getinges styrelseordförande på e-mail arenden.bolagsstamma08@getinge.com eller på adress Getinge AB, Att. Bolagsstämmoärenden, Box 69, 310 44 GETINGE. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på bolagsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 28 februari 2008.

Getinge den 16 oktober 2007


Johan Malmquist
Koncernchef

Getinge Internet adress http://www.getingegroup.com

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar