Försäljning av dotterbolaget Plastidrum SRL i Rumänien

AB Geveko har idag ingått ett avtal om försäljning av det 90-procentiga innehavet i Plastidrum SRL till rumänske medborgaren Adrian Mugurel Teodorescu. Köpeskillingen är 1 euro, men avtalet innehåller garantier om betalning av kundfordringar på Plastidrum SRL till ett värde om 2,5 miljoner euro under två år. Betalningen av kundfordringar är säkrade genom pant i Plastidrum SRLs anläggningstillgångar.

”Försäljningen av Plastidrum SRL är sista ledet i Gevekos koncentration till kärnverksamheten och ger oss nu möjlighet att uteslutande fokusera på denna och genomförandet av vårt lönsamhetsprogram” säger Koncernchef  Göran Eklund.

Göteborg den 29 november 2013
AB GEVEKO (publ)
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon 031-17 29 45, 0727-32 50 54
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 kl. 14.00

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar