Rättelse i delårsrapport januari-mars 2012

I delårsrapport första kvartalet som publicerades den 26 april har felaktigt belopp redovisats för nettolåneskulden. Nettolåneskulden per 31 mars 2012 uppgick till 380,1 mkr. Bifogat finns korrigerad delårsrapport.

Göteborg den 27 april 2012
AB GEVEKO

Göran Eklund
VD och Koncernchef

 

Kontaktinformation 
Göran Eklund, Koncernchef/Ekonomichef       
Tel.: 031-172945, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844   
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se   www.geveko.se

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.