Videomarknaden (inkl digitalt) minskade med 13 procent 2011

Konsumtionen av film på DVD, Blu-ray, Digitalt/On-line minskade för andra året i rad. Från en hög nivå per hushåll, en av de högsta i Europa, minskade både köp- och hyrmarknaden under 2011. Delsegmenten Blu-ray samt Digitalt visade dock stor ökningstakt om än från något lägre nivåer.

Totalvärdet i konsumentledet slutade på 2,7 miljarder kronor enligt GFK:s köpmätningar och SVF:s hyrestimat, varav köp av DVD och Blu-ray stod för 2 miljarder kronor.

Analys visar att antalet nya filmer som lanserats på denna marknad har minskat gradvis under de senaste två-tre åren. Tydligt är också att action/thriller-segmentet har lidit av svagare titlar under 2011, vilket får stor effekt då detta är en mycket viktig kategori. Även svenska produktioner, filmer och filmserier, hade ett svagare år generellt men även ett lägre utbud av antal filmer.

Ytterligare anledningar är dels osäkrare ekonomi, vilket gjorde att konsumenterna höll lite hårdare i plånboken och dels det fortsatt stora antalet nätstölder/illegala nedladdningar, som fortsätter att vara större än den betalande filmkonsumtionen (Källa: Mediavision 2011). 

IPRED-lagens “on hold” genom bredbandsbolagens överklaganden har troligen haft en stor inverkan. Den betalande konsumtionen har minskat påtagligt efter att IPRED-lagen skickades till EU-domstolen för prövning hösten 2010.

En ny stor aktör kom in på den svenska marknaden under 2011, nämligen Apples iTunes Store med både köp- och hyr produkter Digitalt/On-line och med både High Definition - Blu-ray och Standard Definition - DVD.

För 2012 estimerar branschen en fortsatt minskning men i mindre takt på mellan 5-10 procent. Blu-ray och Digitalt/On-line fortsätter att växa och kan eventuellt nå nära 20 procent tillsammans av den totala videomarknaden.

För mer information, kontakta:
Martin Warberg, GfK Sverige AB, 070-418 16 49 
Mats Caneman, SVF, 070-585 66  21

Sveriges Videodistributörers Förening är en branschförening för distributörer av film till den svenska hyr- och köpfilmsmarknaden samt Digitalt/On-line. Föreningens medlemmar är 20th Century Fox Home Entertainment AB, Noble Entertainment AB, Nordisk Film AB, Paramount Home Entertainment Sweden AB, Sony Pictures Home Entertainment Nordic AB, AB Svensk Filmindustri, Universal Pictures Nordic AB, Walt Disney Company Nordic AB och Warner Bros. Entertainment Sverige AB. 

GfK, Growth from Knowledge, är ett av världens största undersökningsföretag. Läs mer på www.gfk.com.

Taggar: