GHP Gastro Center Stockholm startar ny tvärfunktionell mottagning

Många patienter med funktionella mag- och tarmbesvär har svårt att få bra hjälp och bollas ofta mellan husläkare och olika specialister. För att hjälpa denna patientgrupp har GHP Gastro Center Stockholm nu breddat utbudet och inrättat en tvärfunktionell mottagning där vi genom en bred kompetensbas utreder och anpassar behandlingen.

Vården i Sverige är ofta allt för fragmenterad och indelad efter vilken sorts specialist man är istället för vilken patientgrupp man jobbar mot. Detta innebär att patienter tvingas söka vård i en fragmenterad vårdkedja hos olika vårdgivare utan koordination. Detta riskerar att leda till att man inte får en optimal behandling då varje specialist använder sin egen spetskompetens, vilket för många innebär att man trots stora insatser aldrig hittar rätt hjälp. Därför bygger GHP:s affärsidé ”Kvalitet genom specialisering” på att varje klinik skall ha alla olika specialister som kan behövas för att hjälpa den patientgrupp den enskilda kliniken specialiserat sig på.

En stor patientgrupp som ofta har svårt att få rätt hjälp är de patienter med mag- och tarmbesvär, såsom uppblåst mage, ont i magen eller återkommande avföringsrubbningar. Denna patientgrupp har ofta en diffus symptomatologi och endast en mindre andel patienter har en bakomliggande organisk sjukdom (såsom magsår eller inflammatorisk tarmsjukdom), medan övriga har så kallade funktionella mag- och tarmbesvär (såsom IBS, funktionell dyspepsi, funktionell diarré eller funktionell förstoppning).

För att säkerställa att vi på ett så bra och effektivt sätt som möjligt kan hjälpa patienter med dessa besvär, oavsett om de har organiska eller funktionella besvär, har vi breddat GHP Gastro Center Stockholms kompetensprofil och sett över vårdkedjorna. Denna patientgrupp möts nu av gastroenterologer, kirurger, GI-sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter. Handläggningen inleds av en erfaren GI-sjuksköterska som i samråd med mag-tarm-specialist (gastroenterolog) säkerställer att varje patient får möta rätt kompetens, utreds effektivt och tillser att rätt behandling sätts in. Till att börja med är denna del av verksamheten fokuserad på försäkringsbolagen då dessa är intresserade av att hitta helhetskoncept av detta slag.

Denna utveckling av verksamheten stärker GHP ytterligare i sitt mål att skapa samhällsnytta genom renodlade kliniker fokuserade på en patientgrupp med alla de kompetenser som denna kan behöva.

Mottagningen förväntas inte ha en väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2017.

Göteborg 15 november 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Rein Seensalu, Specialistläkare, docent på GHP Gastro Center Stockholm, Tel: 0706-18 16 31 

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.